Bemutatkozás
A RENDELŐ
Mottó
Rendelő profilja
Riportok, interjúk (Frissítve 2017.09.02.)
MEGHÍVÓ 2016.08.12.
MEGJELENT! - "Beszél a test - szól a lélek"
Homeopátia
Test-Lélek-Szellem
Félelem
Szorongás
Pánikbetegség
Depresszió
Komplexus, lelki görcs
Menedzserbetegség
Pozitív gondolkodás
Fejfájás
Magány, magányosság
Dohányzásról leszoktatás
Nyaki fájdalom
Stroke
Szabad Föld
A gerinc...
Gyermekkori magatartászavarok
Tanulási nehézség
Ágybavizelés
Linkajánló
Fórum
Galéria

F É L E L E M

F É L E L E M

 

 

A félelem olyan általános emberi  érzés amivel mindenki találkozik élete során.

Az érzelmeknek számos formája, megnyilatkozása és összetevője van, de most csak a félelmet – és annak aspektusait vizsgáljuk meg.

A félelem egyidős az emberiséggel.

 

Hippokratész:

„Némelyeket gyötrő, időszakos szorongás és rettegés”-ről ír, mely

terápiája: hígított bor

 

 

Ha visszamegyünk a görög mitológiába – emlékezzünk csak  Ares-ra,  a háború istenére, akit a háborúkba mindig a fia Phobos kísért el. Phobos  pedig a félelem keltésnek volt a fő tudója. Phobos  sohasem támadt orvul,  hirtelen, hanem mindig csak bizonyos helyzetekben tevékenykedett. Volt azonban egy másik istenség is a görög hitvilágban aki szintén félelmet keltően jelent meg, ez volt Pán (Aigipan) az erdők,  ligetek, a természet,  kecskelábú, kecskeszarvú istene, aki segített Zeusznak a Titánok elleni harcban, kagyló kürtjének hangjával „pani” félelmet keltett bennük. Ő mindig váratlanul, szinte orvul támadt és lelte örömét az emberek  szenvedésében. Látjuk tehát, hogy az egyik esetben mindig megelőzi valami a félelem kialakulását, a másik pedig úgy jön, mint derült égből a villámcsapás és ezt nevezzük pániknak.

 

Most csak a Phobos által keltett félelmekkel, a fóbiákkal foglalkozunk. Ennek is több fajtája ismeretes, nevezetesen:

 

-         agorafóbia és klausztrofóbia

-         specifikus fóbiák és

-         szociális fóbiák

 

1.   Agorafóbia:

 

-         az elnevezés a görög  agora szóból származik, ami találkozóhelyet, piacteret  jelent.

-         Jelenti azt a félelmet ami a nagy tértől,

-         a nyilvános helyen való szerepléstől

-         egyedül utazástól

-         üzletbe való  belépéstől, az ott található tömegtől való félelemben  nyilvánul meg.

 

A leggyakoribb megnyilvánulási formái:

 

-         A félelem jellemzője a tömegiszony, amit gyakori rémálmok kísérnek, vagy előznek meg

-         egy feladat végrehajtását és úgy érzi, hogy forróság önti  el, vagy lázas. 

-         jellemző a szorongás, a halál azonnali bekövetkeztétől való félelem és az általános túlfűtöttség. Nem mer átmenni a téren, mert „ egészen biztos, hogy baleset éri”...

 

 Másik gyakori megnyilatkozási formula:

 

-         Akut nyugtalanságot észlelünk

-          inkább elvállal otthon mindent, csak ne kelljen „elmennie”

-          még azon is felháborodik, ha valaki  őt ezért  elmarasztalja  és ki akarja mozdítani abból az állapotból amit ő helyesnek tart.

-         Bosszantja, ha mások nem úgy állnak  glédában ahogyan ő elképzeli.

-         Ezek az emberek rettenetesen szoronganak és túl precízek. Náluk még a por is „sorban áll”…

 

Előfordul, hogy

-         a tünetek és panaszok egy  baleset után kezdődtek és nem kísérik rémálmok

-         Itt nem csak fizikai trauma, hanem  durva lelki behatás is lehet kiváltó ok, mint trauma. Az ilyen ember mindig összetörtnek érzi magát.

 

 

Ismét mások:

-         Ha nem volt az előzményben baleset, hanem csak kifejezetten előrevetített félelme van.

-         Az ilyen emberek nem szeretnek tömeg előtt nyilvános beszédet tartani és hallgatni sem,

-         hozzátartozóikat sem szeretik magukra hagyni.

-         Ezeknél az embereknél általában tömegiszonyt találunk. Már napokkal előbb keresik a kibúvókat, hogy lehetne távol maradni az eseménytől.( pl. a temetés.) Ellentmondást nem tűrnek.

-          

 

Megint mások:

 

-         Amikor  ilyen előre vetített félelmet nem találunk

-         Az ilyen emberek a magányt kedvelik, nem társasági emberek, inkább begubóznak.

-         Szeretik a sót.

-         Lehangoltak, nem szertik a  vigasztalást.

-         Zárkózottak, titoktartók, érzelmileg sérülékenyek, főleg a szerelmi csalódástól  szenvednek.

 

 

1.      a :  Klausztrofóbia:

 

-         A bezártságtól való félelmet jelöli, ellentétje az agorafóbiának 

-         Leggyakoribb fiatal felnőtt    korban, nagyjából a harmadik, negyedik évtizedben. A kettő felváltva is jelentkezhet,

-         de a vegyes előfordulás sem zárható ki, de ez már a speciális fóbiák csoportjába nyúlik át.

 

 Mindig fontos felteendő kérdés: Van-e testi-betegség érzése a félelem mellett?

 

Ennek is több megnyilatkozása van:

 

-         a  paciensünk betegnek érzi magát a félelem mellett úgy annyira, hogy teljesen elgyengül a feladat végrehajtása előtt, szinte jártányi ereje sincs.

-         Ezek az emberek félelmükben el is ájulhatnak, jeges verejték öntheti el őket. Lehet, hogy legyezni kell őket.

 

Megint mások:

-         náluk  a testi betegség érzése és a  félelem  bélproblémákban  is megnyilvánul.

-         Ezek lehetnek puffadások, böfögések, hasmenés stb.

-         Minél hamarabb ki akar jutni a friss levegőre, ezért már eleve úgy helyezkedik, hogy közel legyen az ajtóhoz.

-         Fél a magas helyeken, mert késztetést érez arra, hogy leugorjon.

 

Ismét máskor:

-         ha nincs testi betegség érzete a paciensnek, hanem inkább hiszteriform tüneteket észlelünk.

-         amikor a félelem tárgyának meglátása, a vele való valós szembesülés hisztériás reakciót vált ki.

-         ha sírással reagál a félelmére, ha nem bírja a levegőtlen helyiséget, onnan menekül, jobban  érzi magát a szabadban és csak nagyon ritkán szomjas. Odabújós, rend szerető. Szereti a vigasztalást.

 

 

 

 

2.  Speciális fóbiákhoz  soroljuk

az állatoktól, a sötétségtől, a haláltó, a szellemektől, a magasságtól és a mélységtől való félelmet.( van még több is de ezekkel most nem foglalkozunk.)

 

A specifikus fóbia a DSM-IV szerint a következő altípusokra osztható fel

  • Állatokkal kapcsolatos (gyakran: kutya, macska, pók, kígyó, egér, madarak, férgek). Típusosan gyermekkorban kezdődik, 75-90 %-ban nőket érint.
  • A természetes környezettel kapcsolatos (gyakran: vihar, villámlás, magasság, sötétség). Szintén gyermekkorban kezdődik, s nőknél sokkal gyakrabban fordul elő, mint férfiakkal (kivétel a magasságfóbia, ahol a nők aránya csak 55-70 %).
  • Vérrel, sérülésekkel kapcsolatos (gyakran: sérülések, vér látványa, orvosi beavatkozások, mint vérvétel, injekciózás, eszközös vizsgálatok). Ennek az altípusnak erős a családi halmozódása. A vérrel-sérüléssel kapcsolatos fóbiákban szenvedő betegek súlyos vegetatív tünetekkel reagálnak a fóbiás helyzetre, 75 %-uk számol be arról, hogy már el is ájultak. Ebben az altípusban a férfiak nagyobb arányban szerepelnek, mint a többiben, a nők aránya csak 55-70 % közötti.
  • Szituációhoz kötött (gyakran: közlekedés, beleértve a repülőgépet is, alagutak, felvonók, zárt helyek). Ez az altípus számos rokon vonást mutat a "Pánikbetegség agorafóbiával" diagnózisú betegekkel, beleértve, hogy a betegek túlnyomó többsége nő.

Egyéb típus:

 

A fenti kategóriákba nem sorolható specifikus fóbiák tartoznak ide (gyakran:

-         félrenyeléstől,

-         fulladástól,

-         hányástól,

-         fertőzéstől való félelem vagy

-         a kisgyermek félelme az erős hangoktól és az álarcos emberektől).

-         Betörőktől

-         Szellemektől

-         Haláltól

Vannak olyan emberek, de elsősorban gyermekek, akiknél nem egy –egy állatfajtól való félelmet találunk, hanem csak úgy általában, félnek az állatoktól. Ez a gyerek valójában az ismeretlentől fél, a sötétségben pedig ismeretlen állatok lehetnek, tehát fél a sötétségtől 

 

Míg mások  főleg a harapástól, a marástól  félnek.

Van olyan gyermek, aki attól fél, hogy valamilyen állat őt felfalja. Rendkívül fél minden  erőszaktól, éjszaka nagyon fél egyedül

Van aki  a pókoktól rovaroktól félnek és ez a félelmük akkor erősödik fel igazán amikor zárt térben észlelik a rovart. Ilyenkor sikoltozhatnak, hadonásznak, hasmenés  léphet  fel és nagymértékű szorongás.

 

A sötétségtől a legtöbb  gyerek fél és ha már gyerekként félős volt, általában félős marad felnőttként is. ( csak zárójelben jegyzem meg, hogy a félelmek kialakulásában is nagy szerepe van a szülők példájának, hogyan ismertetik meg vele a sötétséget, annak tartalmát félelmetesnek mondják, vagy a természet pihentetését magyarázzák e a szülők, vagy ne adj Isten betörőkről mesélnek. )

 

A haláltól minden ember fél, csak talán a gyermek és a fiatal felnőtt hiszi, hogy őt elkerüli  az.

 

 

2.      Szociális fóbiáknál két jelenséget említünk meg.

 

A/ Idegenektől való félelem

B/  Közszerepléstől való félelem

 

Ez a szorongásos kórképek harmadik nagy csoportja, amikor egy  bizonyos szituációtól való túlzott félelem  azonnali szorongást provokál. Tudja a páciens hogy ez irracionális, mégsem tud tenni ellene semmit.

Pl lehet félelem egy szituációtól: pl. metró, alagút, lift, híd, magasság, emberek előtti megnyilatkozás pl. aláírás, mások előtti beszéd, megszólalás…stb.

Az ilyen ember fél attól, hogy mások előtt kell megnyilatkoznia. Attól fél, hogy zavarba jöhet vagy megalázó helyzetekbe kerülhet. Ez sokszor akadályoztatja mindennapi tevékenységében, mert  képtelen nyilvános beszédre. És ha az érintett egyén pl. előadó, vagy tanár, vagy egyéb olyan tevékenysége van, ahol a mások előtti beszéd létfontosságú, igen kínos helyzetekbe kerülhet, amely tovább rontja amúgy is fennálló szorongását. . Ismét mások képtelenek a  nyilvános WC használatára, vagy mások jelenlétében írni, enni, stb

Ha ilyen helyzetekbe kerül a beteg, azonnali szorongásos rohama lesz. Ezt elkerülvén, egy elkerülő magatartást vesz fel, kerüli az ilyen helyzeteket. Ő maga is tudja, hogy félelme irracionális, túlzott, de nem tud ellene tenni. A pánik szindrómától az különbözteti meg ezt a kórállapotot, hogy ott „derült égből villámcsapásként” jön a rosszullét, nem tud rá felkészülni, nem tud elkerülő magatartást felvenni a  beteg, míg a szociális fóbia esetén egy szintig elkerülhetővé tudja tenni a kínos helyzeteket.

 

Feltétlenül forduljon orvoshoz, kérjen segítséget, ha szorongása kínzóvá kezd válni. Az időben megkezdett gyógykezeléssel egy súlyosabb bajt tud ezzel megelőzni.