Bemutatkozás
A RENDELŐ
Mottó
Rendelő profilja
Riportok, interjúk (Frissítve 2017.09.02.)
MEGHÍVÓ 2016.08.12.
MEGJELENT! - "Beszél a test - szól a lélek"
Homeopátia
Test-Lélek-Szellem
Félelem
Szorongás
Pánikbetegség
Depresszió
Komplexus, lelki görcs
Menedzserbetegség
Pozitív gondolkodás
Fejfájás
Magány, magányosság
Dohányzásról leszoktatás
Nyaki fájdalom
Stroke
Szabad Föld
A gerinc...
Gyermekkori magatartászavarok
Tanulási nehézség
Ágybavizelés
Linkajánló
Fórum
Galéria

„ Az orvos legnemesebb és egyetlen hivatása beteg embereket

 „ Az orvos legnemesebb és egyetlen hivatása beteg embereket

    egészségessé  tenni. Ezt nevezzük gyógyításnak.”

                                                                                  

                                                                       Dr. Cr.S. Hahnemann

 

 

 

Röviden a homeopátiáról

 

I.e. a IV. században  Hippokratesz azt tanította, hogy ugyanazok az anyagok, amik betegséget okoznak, meg is gyógyíthatják azt.  Ez a hasonlóság elve. Ennek az elvnek a valóság tartalma ma már bizonyítottnak tekinthető.

 

A homeopátia újra felfedezője , törvényszerűségeinek kidolgozója és rendszerbe foglalója Dr. Samuel Hahnemann  orvos, vegyész és gyógyszerész volt egy személyben. Meissenben született 1755. Április 10-én. 1790-ben  William Cullen skót  orvos „ Materia Medicájában” azt olvasta, hogy a kínafa kéreg  gyomorra hatva     fejti ki hatását.  Hahnemann ezt a feltételezést vizsgálta felül saját magán  végzett kísérletekkel.

Eredményeivel 1796-ban lépett  a szakmai nyilvánosság elé. Megállapította, hogy ez a szer, egészséges embernek adagolva maláriaszerű tüneteket produkál. Ez volt a híres kinin kísérlet. Kimondta, hogy az a szer, ami betegséget képes okozni, azt a betegségi állapotot is képes meggyógyítani ami ugyanolyan tünetekkel jár, mint amit a kiváltó anyag produkált egészséges emberben, de a szer mennyiségét minimalizálni kell..

 

 Ezt az állítást egy közismert jelenséggel kívánjuk bemutatni: mindannyian szenvedői voltunk már hagyma -szeletelésnek, amikor orrunk, szemünk viszketett, könnyeztünk, orrunk folyt, torkunk kapart , esetleg köhögtünk is közben. Minden tünet romlott meleg szobában és megkönnyebbültünk friss, szabad levegőn. Ez a jól ismert szénanátha tüneteivel egyezik meg. Fentiekből következően a szénanátha   homeopátiás  hagymával, azaz allium

cepával   eredményesen  kezelhető.  Ez a  hasonlóság  elve .

 

Hahnemann  élettörténetéhez tartozik az is, hogy  megfordult a Történelmi Magyarországban , Erdélyben, Samuel Brukenthal  báró birtokán, - aki a Helytartó-Tanács kancellárja volt-. a család orvosa és könyvtárosaként..

 

Hazánkban  1872-ben létesül az első homeopátiás tanszék. Dr. Franz Haussmann katedrát kap, Dr. Bakondy Tivadar pedig vezetője lesz a Rókus kórház homeopátiás osztályának.

1935-ben   homeopátiás világ kongresszus  volt Budapesten.

A második világháború  nagy átrendeződést hozott a világban, a társadalmi berendezkedésben,  de a tudomány és  környezet viszonyában. 1949-ben, a nagy államosítások idején sor került a gyógyszerek választékának felülvizsgálatára is és ennek eredményeként a homeopátiát lesöpörték az asztalról.

.

Ma, több,  mint  40 év után újra engedélyezett  gyógyítási  eljárás  a homeopátia. 1997 márciusában  és májusában megjelent  két fontos  jogszabály, ami a   nem konvencionális  orvosi  tevékenységet engedélyezi .Ez a 40/1997 (III.05) Kormányrendelet és a 11/1997(V.28) NM. rendelet  Ezekben tételes felsorolást találunk arra vonatkozóan, hogy  mi tartozik a nem konvencionális  orvoslás körébe és azt is megtaláljuk , hogy mi a  csak  orvos által végezhető tevékenység. Ide tartozik a homeopátia is.

 

Kitekintés a nagyvilágba.

 

Mai gyógyító szokásainkat vizsgálva  azt látjuk, hogy a francia házi orvosok 32%a, a német orvosok 20%-a, az angolok 42%-a, a hollandok 45%-a rendel homeopátiás készítményt Indiában az orvosok fele alkalmaz  ilyen szert .A homeopátia hódító utján van .Ebben a  haladásban azoknak a  kiváló tudósoknak van elévülhetetlen érdeme, akik hajlandóak voltak tanítani a  világot.

Ilyen  tudós a Nobel díjas  Vithulkas professzor  Görögországból. Előadásai élmény számba mennek.

Az indiai Farokh Master a homeopátia szellemiségének érzékletes, izgalmas megközelítésével kápráztatja el hallgatóit, a közel multban elhunyt Dorcsi professzor a szintézis nagyszerűségével lopta szívünkbe magát, a hollandiai Jan Scholten új viszonyítási rendszer kidolgozásával vált meghatározójává korunknak. Nem hagyható ki Rajan  Sankaran sem, akinek probléma-megközelítő és magyarázó képessége egyedülálló.

Feltétlenül ide kívánkozik Constantin Hering, Jan Tayler akik az USÁ-ban szervezték meg a homeopátiás gyógyítást, de a sort lehetne folytatni francia, osztrák, német, svájci  és Európán kívüli kiválóságokkal  is.

 

Mi a homeopátia ?

 

Egy olyan különleges gyógyítási módszer, ami diagnosztikájában és gyógyításában nem  a tünetekre hanem az emberre  koncentrál, arra az emberre, aki  a környezetével egységben , harmóniában él. Szemlélete az  ún. holisztikus szemlélet  - minden  összefügg mindennel, semmi sem izolált...

A betegség  tehát a személy belső és külső egyensúlyának  zavara .

 

Sankaran szerint pedig egy orvostudományi rendszer, ami a hasonlóság elvére épül.  Ez azt jelenti, hogy  az a szer, ami egészséges embernél tünetekben megnyilvánuló hatást képes kiváltani ,az azt a betegséget is képes gyógyítani, ami  ugyanolyan tünetekben nyilvánul meg, bármi is legyen a kiváltó ok. Hasonló a hasonlóval gyógyítható.

 

Visszatérve eredeti  kérdés - feltevésünkre, hogy mi a homeopátia  : akkor azt mondjuk, hogy egy regulációs  terápia,  a  szupresszió  és szubsztitúció mellett egy harmadik út, ami saját törvényű lehetőségekkel és korlátokkal rendelkező kezelési mód az orvosok számára.

 

Három alapvető tétele van : hasonlóság elve

                                             Infinitezimálás-potenciálás

                                             Individualizálás.

 

Minden orvos jól tudja, hogy az ember nem a részek összessége, hanem annál sokkal több, minőségileg nagyszerűbb. Az ember a fogamzásától kezdve fejlődik, és ez  a  fejlődés sohasem áll le, mert a változás bennünk folyamatos, csupán az irány és ütem módosul, funkcionál saját programja szerint és „ meghibásodását” kijavítani  képes. Védeni tudja integritását. A régi korok orvosai  ezt  a természet gyógyító erejének nevezték.

 

A homeopátia a szervezetnek ezt az öngyógyító tevékenységét  támogatja , a „belső gyógyítót” erősíti bennünk. A homeopata gondolkodására jellemző hogy nála, az ember az entitás és nem a betegség, mondja Sir William Osler. .Figyelembe veszi a beteg összes  egyéni tünetét,  mind azt ami megkülönbözteti másoktól. Minden ember felelős  önmagáért. Ahogyan a megbetegedésben is benne van az egész ember,  úgy  a gyógyításban is az egész embernek benne kell lennie. Orvos és beteg ilyen értelemben partnere egymásnak.

 

Mindennapi tény ma már, hogy a test és elme működése kapcsolatban van egymással, kapcsolatban van szűkebb és tágabb környezetével.  Jól példázzák ezt a pszichoszomatikus betegségek, éppen ezért a testi tünetek mellet figyelembe kell venni a mentális tüneteket is.

Ahhoz azonban, hogy elindulhassunk a megértés útján, néhány alapvető fogalmat tisztázni kell. Ezt kíséreljük meg az alábbiakban.

 

 

Milyen anyagokkal dolgozik a homeopátia ?

 

Növényi eredetű a szerek 65 %-a, ásványi 28 %, állati 5 %, vegyi eredetű 2 %. Ezek mellett  alkalmazunk  kóros állati vagy emberi eredetű termékből készült  szereket, ezeket  nozódáknak hívjuk és használunk egészséges állati és emberi eredetű szövetből készülteket, ezeket pedig szarkóda névvel illetjük. Mindkét esetben szigorú előírás alapján készülnek és sterilezik.

 

Ma már több ezer homeopatikus szer ismert, nyilvánvaló, hogy minden szer minden tünetét egyetlen orvos sem képes memorizálni, csak a csoportokat és azok fő képviselőit, a többit pedig megtalálja a tünettanban, amit Repertórium-nak hívunk.

Az anyagok az úgynevezett  Matéria Medica -ban  vannak összegyűjtve és ebben a szerre vonatkozó összes jellemző megtalálható.  Ez elősegíti a szer alkalmazását. A Materia Medica  valójában a Homeopátiás Gyógyszerkönyv.

A kettő együttes alkalmazása tünet orientált diagnosztikát jelent.

 

Az elkészített szereket eredeti formájukban nem használja a homeopata orvos, hanem különböző hígításokat készíttet és azt még  dinamizálni is kell. Erre azért van szükség, hogy elkerüljük a káros reakciókat, a mellékhatásokat és a beteg labilis egyensúlyú  szervezetét optimálisan ösztönözzük az önregulációra.

 

A gyógyszer „erősségét” a  hígítás  foka és  a dinamizálás együttesen adja, ezt nevezzük potenciának. Vannak D-, C-, M-, LM potenciák.

 

A szerek között vannak olyanok, amiket  tüneti szerként használunk, és vannak olyanok, amelyeket alkatiként

alkalmazunk. Ez már a terápiás stratégiához tartozik.

 

 

Milyen módszerrel dolgozik a homeopátia ?

 

Speciális anamnézise van. Az egész embert veszi vizsgálat alá, nem csak a tüneteket. Megközelítése holisztikus, azaz minden összefüggés fontos eleme a  tünet-tannak és a diagnosztikának.

Fontosak az általános tünetek, a lokalizáció, melyik szerv területén jelennek meg a tünetek és melyik oldalon, fontosak a kísérő tünetek, és nagyon fontosak a módozatok, más néven modalitások ,amelyek azt mutatják meg, hogy milyen körülmények között, milyen feltétel-rendszerben javul, vagy romlik az ,állapot .Különösen  fontosak a mentális tünetek. Ezek a szer kiválasztásában nem nélkülözhetők.

Különleges figyelmet kapnak az un. „ mintha-tünetek”:

úgy érzem, mintha egy zsineg húzódna a combomban, úgy érezem, mintha hangyák mászkálnának a fejbőrömben, stb  Ilyen panasszal gyakran kerülnek ideggyógyász kezébe az egyéb tünetet nem mutató betegek és ne csodálkozzunk, ha fejbőrben lévő hangyamászás nem fog megszűnni hagyományos gyógyszerre. Ennek megoldásához homeopata gondolkodás  a célravezető  és a beteg megszabadulhat kínjától.   Másik esetben  a beteg elmondta, hogy hajszál van a szájpadlásán. Sebész kétszer felvágta a nyálkahártyát, de nem talált ott semmit, ezért ideggyógyászhoz utalta. Ezt a problémát  is egy homeopata orvos megoldhatta volna  egyetlen homeopátiás szerrel.

A tünetek számbavételénél azok sorrendiségét is meg kell állapítani, elsőként a különleges tünetet vesszük figyelembe, azt, amik csak erre a betegre jellemző egyéni tünetek, másodikként a mentális és pszichés tünetek kerülnek sorra, aztán harmadikként a testi általános tünetek és végül a helyi tünetek .

 A mentális tünetek fontosabbak a helyi tüneteknél. Ez azt jelenti, hogy a szervezet  lokális bajait egy - a szervezet teljes  egészében működő- átfogó rendszer irányítja. Ez a mai korban a  Pszicho-neuro-.endokrino-immunológia..

A psziché felel az érzelmekért, a mentális sajátosságokért, mint türelmetlenség, kedély, feledékenység stb.

A neuro rész mondja meg, hogy milyen az idegrendszer érzékenysége, hogyan jöhet létre valami betegség „idegi alapon”.

Az endokrin  rész  irányítja a hormonrendszert, ami felel a menstruációért, a hőháztartásért, a climaxos hőhullámokért stb.

Az immunológiai rész pedig megmondja hogy milyen az általános fogékonysága a szervezetnek.

Valójában a lokális tünetek egy központi zavar látható megjelenési formái.

 

Milyen formái vannak a homeopátiának ?

 

Klasszikus homeopátia: általában egy, vagy két szerrel dolgozik., mindig a szimilét keresi, azt a szert, ami legteljesebben lefedi az összes tünetet, a betegség gyógyszerképét.

Akut  betegségben. a hasonlóság alapján választ.

Krónikus esetben az  etiológiai tényezők figyelembe vétele (a kiváltó ok) mellett  a szubjektív és objektív klinikai tünetek összessége és a  szóba jöhető  szerek patogenetikai tüneteinek összessége közötti hasonlóság dönt. Krónikus megjelenés esetén a reakciómódnak és a fogékony típusnak megfelelő szereket alkalmazunk.

 

Napjainkban elterjedőben van az úgynevezett klinikai szemléletű homeopátia, ami hosszú idő alatt megfigyelt szer-hatások felhasználását jelenti konkrét betegségi állapotok kezelésére. Általában több monokomponensű  szer egyidejű felhasználásáról van szó .Akut estek kezelésére jól használható, de krónikus esetben  is eredményes. A klasszikus homeopátia szereit alkalmazza.

 

Megemlíteni szükséges még a komplex homeopátiát, mint irányzatot, mert egyre több ilyen készítménnyel találkozunk .Ezek fantázia névvel kerülnek forgalomba, több monokomponensű szert tartalmaznak különböző potenciákban,. és meghatározott esetekre valók. Ezek azonban nem alkati szerek.

 

 

Hól a helye a homeopátiának gyógyítási  rendszerünkben ?

 

A homeopátia  nem  tud többet , mint az akadémiai orvoslás, hanem mást tud., másként tud. A  homeopátia önálló tudomány és  nem  alternatívája, hanem  kiegészítője az akadémiai orvoslásnak. Elég csak a gyakran ismétlődő gyermekkori tonzillitiszekre,  vagy a kisgyermekkori ekcémák  gyógyítására gondolni, vagy a climax körüli  pszichés zavarokra, ahol a homeopátia kitűnő szolgálatot tehet, de hasonló jó segítője lehet a sebgyógyulásnak, a különböző pszichoszomatikus betegségek  hagyományos kezelésének., a szorongásoknak,

kiegészítő lehet a fájdalom szindrómákban stb.

Itt az orvos szakértelme a döntő.

 

Mely betegségek esetében alkalmazható eredménnyel a homeopátia?

 

Gyermekgyógyászatban:

 

-           visszatérő és/vagy elhúzódó  felső légúti megbetegedések

-           allergiák

-           bőrbetegségek

-           éjszaki bevizelés

-           gyermekkori magatartászavarok, szorongások, iskolai tanulási problémák

-           stb.

 

Felnőttek esetében:

-         pszichoszomatikus kórképeknél (emésztőrendszeri fekélyek, gyulladások, asthma,

-         szorongásos kórképek, pánik, hangulati életzavarai, alvászavarok

-         keringési betegségek, fejfájások, migrén

-         emésztési zavarok (puffadások, epepanaszok kő nélkül)

-         mozgásszervi betegségek: csigolyabetegségek, ún. reumatológiai kórképek

-         allergiák (felső légúti, emésztőrendszeri és/vagy bőr)

-         krónikus gyulladásod megbetegedések (orr, fül, gége, húgyivarszervi, nőgyógyászati)

-         gombás megbetegedések  (emésztőrendszeri, hüvelyi, stb.)

-         klimaktérium vegetatív tünetei (hőhullámok, idegesség, feszültség, stb.)

-         egyéb: vizsga előtti drukk, indokolatlan félelmek

 

Előnye: nincs mellékhatás, nincs túlérzékenység, nem allergizál

              Minden életkorban alkalmazható

              Minden allopata (szintetikus) szerrel kombinálható (majdnem mindegyikkel)

              Alkalmas a szervezet reakció-képességének helyreállítására, a harmónia visszaállítására.

              Kiváló hatású pszichoszomatikus betegségekben.

              Szintén jó hatású, sőt kitűnő a  hangulat-zavarok beszabályozásában.

              Nozódákkal és szarkódákkal szerveket tudunk  támogatni a regenerálódásban.

 

Hátránya: nem mindenható, megvannak a maga korlátai.

              Van, amikor antibiotikum nélkül nem kellően hatékony.

              Nem lehet vele hiányt pótolni, pl. nyomelemeket, hormonokat stb.

              Nem lehet elkerülni a sebész kését akut esetekben, ortopédiai és kozmetikai kázusokban.

              Önmagában alkalmatlan rákos beteg kezelésére, de jó kiegészítője lehet a kezelésnek.

              Nem gyógyít genetikai eredetű betegséget, kromoszóma rendellenességet.

               Nem gyógyít autoallergiás betegségeket.