Bemutatkozás
A RENDELŐ
Mottó
Rendelő profilja
Riportok, interjúk (Frissítve 2017.09.02.)
MEGHÍVÓ 2016.08.12.
MEGJELENT! - "Beszél a test - szól a lélek"
Homeopátia
Test-Lélek-Szellem
Félelem
Szorongás
Pánikbetegség
Depresszió
Komplexus, lelki görcs
Menedzserbetegség
Pozitív gondolkodás
Fejfájás
Magány, magányosság
Dohányzásról leszoktatás
Nyaki fájdalom
Stroke
Szabad Föld
A gerinc...
Gyermekkori magatartászavarok
Tanulási nehézség
Ágybavizelés
Linkajánló
Fórum
Galéria

Gyermekek iskolai problémái

Gyermekek iskolai problémái

Tanulási nehézségek

 

 

Iskola kezdet a gyerek számára több szempontból is egy új élet megnyílását jelenti. Az ismeretek megszerzési módja megváltozik: eddig játékosan, szabadon és részben a véletlenre bízva gyűjtötte ismereteit. Az iskola már rendszerezett és rendszeres tudásanyagot közvetít, előirt tanulási szabályok szerint! Itt kénytelen beilleszkedni egy  új csoportba, ami erősen eltér a szülői-testvéri csoporttól.  Itt  már   új  szülői elvárások is  megjelennek, mint pl. a  „jó tanuló” szerep, vagy címke.  A túlzott szülői  elvárás  megnehezíti a  gyermek helyzetét, akkor, ha  a szülő egyenlőségi  jelet tesz a jó gyerek és jó tanuló  közé.

 

Mik a gyerek motivációi iskoláskorban ?

 

A/   7 éves korig: az iskola csupán egy szigorúbb játékformát képvisel csak a gyerek számára, de lassan megérti,

   hogy a társas életnek szabályai  vannak.

B/   7-10 éves kor között: már kezd felbukkanni a magasabb szintű  motivácó, mint önbecsülés, tetszeni vágyás.

C/   11 év után:  az iskolát, mint a jövő hivatására való felkészülés  helyét látja a gyermek.

 

Az iskolához való alkalmazkodás a gyerek fejlődésének fontos állomása, ami dominálóan a csoportba való beilleszkedéstől függ. Egyidejűleg, több szférában alakulnak ki új viszonyok. Ezek a következők:

 

Tanuló - tanár viszony: itt fontos a tanító érzelmi érettsége. Ha éretlen, szigorúbb, ha érett, harmonikus, türelmes és elnézőbb lesz. A tanár már ebben a korban is gyakran minta, olykor  példakép a gyerekek előtt.

Tanuló-tanuló viszony:  ebben  a szférában van a gyerekek  beilleszkedésének  lényege. Az ekkor felmerülő kérdések: elfogadnak-e, elfogadom-e a többieket. Bevonnak vagy kiközösítenek, bevonok vagy kiközösítek  ? Rendszerint kialakul egy centrum, ennek lesz egy vezetője, mellette pedig létrejön a periféria. Hol fogok elhelyezkedni ? Ezek   öntudatlan  kérdések, de kétség nélkül létezők.

 Tanuló-szülő viszony: ez a legfontosabb! Ugyanis általában a szorongó, neurotikus anyák gyerekeinél vannak legtöbbször iskolai gondok. Olyan anyáknál, akik maguk is viaskodtak anno… saját anyjukkal, mert annak túlzott volt az uralma vagy túlzott a védelme. ( Részletesen  erről később még szólunk).

 

Melyek a leggyakrabban előforduló iskolai gondok ?

 

Iskolai fóbia:

8-10 év között gyakori. Háttérben az iskolától, a tanártól, az osztálytársaktól való félelem, vagyis a társas kapcsolatok  zavara  áll. Ilyenkor más félelem is kimutatható, ezek a gyerekek általában félnek még az állatoktól, sötéttől, idegenektől,  stb. Sokszor mindezek mögött egy „elszakadási félelem” áll. Ez csaknem mindig szorongó anyák gyerekinél fordul elő. Több anya boldogtalan házassága az a tényező, ami gyermekére irányítja a fokozott szeretetét, ez gyermeki  függőséget alakit ki, amely  ellen tiltakozik a gyerek  - természetesen nem  tudatosan, hanem -  tudattalanul –  , és pedig dühkitörései lesznek, ami  anyai dühkitörést eredményez, az  azt követő megbánásokkal…. És a kör forog tovább. Az apa alig tud e „párharcban” segítő lenni, mert ő el van foglalva  a pénz  kereset napi  10-14 órájával.  Az anya azt érzi,  hogy  a férje is elhanyagolja,  ezért még inkább a gyermek felé fordul , mintegy megbénítva annak önállóságát. Ez a  túlzott  féltés, óvás, önállóságától való megfosztás a gyermeknek semmiképp sem jó,  nem is hasznos, ellenkezőleg, inkább ártalmas. De az anya ezzel a látszat, labilis egyensúllyal  tudja  csak saját magát lelkileg karbantartani. Saját látszat stabilitásához szükséges neki a gyermek ilyen irányú „megülése”.  Ilyen  esetben  megoldást kizárólag   az érzelmi háttér rendezése hoz. Vagy a szülők vagy a gyermek, vagy mindkettő egyidejű kezelésé szükségessé válhat.

 

Iskolai elmaradás:

 A/   arról van szó, amikor az iskolai követelmény és a gyerek értelmi szintje között nagy az eltérés. Itt a megoldás nem más, mint  hogy  fogadjuk el a gyereket azzal a képességgel, amivel a világra jött.

B/ lemaradás okozta visszaesés (rossz alapokkal indult, nem tudja behozni a lemaradást) Megoldás: segítsük a lemaradás behozásában

C/ Túlzott nagy létszámú osztály is oka lehetett régen az elmaradásnak, de ma ilyen ok miatt már nem marad el iskolai eredményeiben senki.

 

Iskolai kudarc:

Intelligencia- defektus  miatt is felléphet , amit sose tud behozni a gyerek.  Kudarcok oka lehet: nevelési hiba, testi adottság, iskolai kifáradás, pszichés zavar.

Főleg a felső tagozatba kerülés okoz ilyet, mert ez már komoly életmód  változást  jelent a gyereknek. Eddig egy tanítója volt, most  már több tanára van, ez önmagában módosítja a csoporttevékenységet, a felügyelet csökken, az önállóság nő, a tempó és követelmény nő.  Egy egészséges gyerek ezt bírja. Ha nem, akkor nem nyíltan jönnek az ellenállások, hanem burkolva. Érdektelenség , nyugtalanság, fejfájás, fáradtság, evési zavarok,  hasi fájások, alvászavarok,  stb. tünetek képben szokott ez fellépni.  Ha  ezek  a nem-kívánatos reakciók rögzülnek, később  súlyosbodnak, rányomják bélyegüket a gyerek  egész  tanulására, egész iskolai pályafutására.

Ezért igen fontos a korai felismerésük!

 

Kell még szólni néhány, speciális gyermekkori tanulási zavarról,  iskolai  gondról, mint az olvasás, az írás, számolás zavara.  

 

Az olvasás zavara (diszlexia) : azt jelenti, hogy a gyermek hiányosan ismeri fel a betűket és a szavakat, nem tudja a betűket szóképpé összerakni. Gyakran figyelhető meg, hogy ez a zavar társul a beszédfejlődés és egyéb iskolai készségek, mint az írás, számolás fogyatékosságaival is. Ezek a problémák általában a kisiskolás korban kezdődnek. Leggyakoribb megnyilvánulási formái: hangok, betűk kihagyása, hangok, szavak eltorzítása, vagy betoldása, vagy azok felcserélése, de előfordul a fordított irányban való olvasás is. Ezen  túlmenően az ilyen gyerek szokatlanul lassú tempóban olvas. Az olvasott szöveg tartalmát nem érti meg, vagy arra nem emlékszik vissza. Nem szeret olvasni és szorongást jelent számára minden olvasással kapcsolatos tevékenység. Komolyan kell venni, mert az iskoláskorúak mintegy 4%-a érintett kisebb-nagyobb  mértékben.  Fiúk között 3-4-szer gyakoribb, mint lányoknál. Lányoknál  viszont ha előfordul, ott sokkal súlyosabb szokott lenni.

 

Az írás zavara (diszgráfia) : az  ún  „szóbeli helyesírás” speciális zavarát jelenti, az olvasás relatív épsége mellett.  Jellemző a kis és nagy betűk elkülönítésének zavara, a rövid és hosszú magánhangzók megkülönböztetésének zavara. Az ilyen gyerek elhanyagolja az írásos házi feladatot, de szóban mindig jól teljesít. Ennek prognózisa kedvezőbb, mint az előbbié.

 

A számolás zavara (diszkalkulia) : az elemi számolási műveletek zavarát jelenti.  Az ilyen gyermek nem érti a számok egymás  közötti  viszonyait, nem érti a számokkal végzet műveletek lényegét. A gyerek egyéb funkciói épek, intellektus károsodás nincs. A kisiskolás korúak mintegy 6%-ánál fordul elő. 

 

Mik állnak az ilyen, speciális tanulási nehézségek hátterében?

 

A tanulási nehézségek ilyen fajta zavarai egy láncreakció következménye. Ez a láncreakció csaknem mindig  egy genetikai , öröklött tényezőn alapul, amelyhez jönnek a környezeti  hatások. Ez  lehet  agyi károsodás, különféle fejlődési rendellenességek, az agy működésének zavarai, érési elmaradást okozva, amely az információs folyamat károsodását okozzák. Ennek egyik megnyilvánulása a fent említett speciális tanulási nehézség.

 

Mi a teendő ?

 

Tisztázni kell az okot, a szervi agyi  eltérést  mindig  ki kell zárni. Speciális, e témával foglalkozó szakemberhez kell eljuttatni a gyermeket.  Komolyan kell  venni  és időben kell elkezdeni  a kezelést, mert sokszor későbbi pszichiátriai betegségek , mint depresszió, személyiségzavarok fejlődnek ki felnőtt korra ezekből a gyermekkorban induló pszichopatológiai eltérésekből. A támogató családi háttér jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni.  A család, a szülő felelőssége óriási ! Akkor tesz jól a szülő, ha a fentieket gyermekén észlelve időben szakemberhez fordul segítségért. A számtalan segítési  lehetőségek egyike a homeopátia. Ezzel a mellékhatás mentes, altató hatással nem rendelkező gyógymóddal sok gyermeken lehet eredménnyel segíteni. Tüneti szerekkel  is jók a tapasztalatunk.   De ha a gyermek alkati szerét is sikerül megtalálni, akkor biztosan könnyebb lesz a tanulás és nem lesz „nehéz az iskola táska.”…..